De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Aan de inhoud van de deze website kunt u geen rechten ontlenen.
Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

 

De informatie op www.studio-kosmein.nl is samengesteld met de grootste zorg. Het kan echter nog steeds mogelijk zijn dat verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aanwezig is. Studio Kosmein is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door www.studio-kosmein.nl of anderszins langs elektronische weg.
Studio Kosmein aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.